B szabályzatok:

1. Melyek a tandem repülés jogi feltételei?
B-vizsga, B-elemben magasfokú jártassággal, Pilóta II,
Megfelelõ elméleti felkészítés után minimum 20 start szükséges a tandem-oktatóval, és minimum 1 repült óra. Ezután válik Gyakorló tandempilótává, amikor már Pilótákkal végezhet gyakorlórepüléseket, de a teljes jogú tandempilóta szintig még 10 startra és 2 óra repült idõre van szüksége.
A tandem jogosítás lehet hegyi vagy csörlõs (korlátozott) illetve teljes.

2. Melyek a távrepülés jogi feltételei?
B-vizsga + légtérismeret, adekvát felszerelés

3. Ismertesd részletesen a „Pilóta” vizsga feltételeit és a szinttel járó jogokat.

Pilóta az a siklóernyõs, aki ismeretei és felkészültsége alapján képes és jogosult önálló repülések végzésére (a vonatkozó szabályok betartása mellett) bármelyik siklórepülõ terepen.
Jogosult: „Növendék II” jogosítású siklóernyõs repülését felügyelni, hazai és nemzetközi versenyeken részt venni, valamint teljesítményrepüléseket végrehajtani. Jogosult továbbá átképzés után magasabb kategóriába sorolt siklóernyõ vezetésére.

Pilóta I
Feltétele: Középfokú elméleti és gyakorlati vizsga, 10 óra összes repült idõ és legalább egy 1 óra feletti idõtartam repülés.
Jogosult önálló repülések végzésére, távrepülésre.

Pilóta II 
Feltétele: A „Pilóta I” jogosítás megszerzése óta eltelt legalább 6 hónap, 50 óra összes repült idõ, legalább egy 2 óra feletti idõtartam- és legalább 5 darab 10 km feletti távrepülés és jártasság legalább 10 különbözõ típussal való repülésben.
Jogosult kísérleti szerkezettel való gyakorlásra.

Pilóta III 
Feltétele: legalább 100 óra repült idõ, legalább egy 30 km feletti távrepülés, egy 3 óra feletti idõtartam repülés és csörlésben való jártasság.

Nemzetközi (CIVL) jogosítások
A nemzetközi jogosításokat az FAI illetékes szakbizottsága (CIVL) az FAI tagországokban a világon bárhol elfogadja. Igazolásuk az IPPI (Nemzetközi Pilótajogosítást igazoló) kártyával történik. Az IPPI kártya az érvényességét igazoló igazolvánnyal együtt (rating card) érvényes. Kiállítója a szabad Repülõk Szövetsége (HFFA).
Az IPPI kártya az alábbi nemzetközi szinteket igazolja a feltételek teljesülése esetén:

PARA PRO 3 jogosítás
Feltétele: minimum 60 start, és 5 óra összes repült idõ.
A fenti feltételeket igazoló „Pilóta I” szintû személynek kiadható.

PARA PRO 4 jogosítás
Feltétele: legalább 20 óra összes repült idõ és egy kétórás idõtartam repülés.
A fenti feltételeket igazoló „Pilóta I” szintû személynek kiadható.

PARA PRO 5 jogosítás
Feltétele: legalább 40 óra összes repült idõ és 5 érvényes táv (min. 6 km).
A fenti feltételeket igazoló „Pilóta II”, vagy „Pilóta III” jogosítású személynek kiadható.

4. Ismertesd a lakott területek feletti repülés szabályait.
Ha nincsen más, akkor 300 méter, légtérek figyelembevétele, vészleszálló mindig elérhetõ közelségben

5. Mit tudsz a légtér szerkezetérõl és a légtérigénylésrõl?
A VFR szabályok, vagyis Visual Flying Rules szabályok értelmezése a légterekben.
A G légtér a talaj szintjétõl AMSL (tengerszinttõl számított) 1200 méterig tart, itt végig talajlátásnak kell lennie, és mivel itt az IFR repülés nem engedélyezett, elvileg lehetséges a felhõharangba is berepülni, amíg a földet látjuk.
Az F légtér AMSL 1200-2900 méter között, itt már repülhetnek IFR szabályok szerint is (vagyis mûszerrel), ezért a felhõt alulról 300, oldalról 1500 méter távolságban közelíthetem meg.

14/1998. KHVM-HM-KTM rendelet a magyar légtér légiközlekedés céljára történõ kijelölésérõl, valamint a 25/2003 törvényrendelet
– ellenõrzött (mûszerrel és rádióval) / nem ellenõrzött=>ebben repülhetünk
Ellenõrzött:
– CTR, földig ér (Control Zones)
– MCTR katonailag tiltott légtér, rá van rakva a CTRre
– határsáv 10 km-re lehet megközelíteni, földig tart, engedéllyel lehet pl. Esztergom
– TRA – idõszakosan mûködõ, katonai repülésre fenntartva
– TMA – a CTR biztonsági zónája, nem ér a földig (Terminal Control Area)
– MTMA katonai változata (nem ér a földig)
– TSA (Temporary Segregated Area) – idõszakosan elkülönített légterek, többnyire a talajig
Nem ellenõrzött:
– G – Glider area, itt repülhetünk, segítik a repülésünk, koordinált légterek: G1, G2, G3, G10 Esztergom, G20, G30…lépcsõzetesség
– LH-P (Prohibited) tiltott légtér, alsó határ a földfelszín (Paks, Csillebérc)
– LH-R (Restricted) korlátozott légtér, alsó határ a földfelszín
– LH-D (Danger) veszélyes légterek, általában lõterek, gyárak fölött
– TIZ (Traffic Information Zone) repülõterek környékén, engedéllyel be lehet repülni, repüléstájékoztatás
– természetvédelmi légterek
Változások a légtérszabályokban.
Információ kérhetõ a FIC-tõl a légterek mûködésérõl, valamint a NOTAM a rendkivüli eseményekrõl.

Napi légtérhasználatról:

http://www.hungarocontrol.hu/legter

Sok érdekesség a légterekkel kapcsolatban: http://www.galatech.hu/pg/

6. Ismertesd a fõbb verseny- és sportszabályokat.
7. Mit tudsz a távrepülési feladatfajtákról és a távigazolás rendjérõl?


8. Ismertesd a teendõket baleset esetén.

Általános ismeretekkel a legtöbben rendelkeznek (Magyar Vöröskereszt – elsõsegélynyújtó tanfolyama, a jogosítványhoz). Ezenkívül kell rendelkezni mindenkinek elsõsegélynyújtó felszereléssel, amit általában az autós elsõsegélydoboz jelent. (Itthon ez a legtöbbször elegendõ, de néha szükség lehet ettõl független segítségre, ehhez nagyon jók a különbözõ hegymászó elsõsegélycsomagok.)
Teendõk:
– meg kell õrizni a nyugalmat, nem szabad meggondolatlan intézkedéseket tenni, elõször fel kell mérni a helyzetet és meggondoltan kell cselekedni
– a sérültet, amely lehet társunk vagy önmagunk, biztonságba kell helyezni
– elsõsegélybe kell részesíteni,
– ha súlyos a sérülés, mentést kell kérni
Mentésnél: Milyen sérülés? Ki? Hol? Eddig mit csináltunk vele? Hogyan lehet odajutni? Ki telefonál?

Helikopterhívásnál: kiterített ernyõvel jelezni a helikopter leszállóját, minimum 25x25m sík terület, leszállás elõtt elvenni az ernyõt (ha hó van letaposni), szélirányt a négyzet sarkától 14 méterre háttal a szélnek, elõre nyújtott karokkal jelezni.
Mindenképp jelezni kell, hogy ki kérte a segítséget, a lenti, messzirõl is látható módon.


9. Ismertesd a siklóernyõzést szabályozó dokumentumokat.

Startkönyv: tartalmazza a jogosításokat, a vizsga ill. pilóta szinteket (mindig nálunk kell, hogy legyen) – ez a siklóernyõsök jogosítványa
törzskönyv : az ernyõ szervízkönyve, nem kell magunkkal hordani
légialkalmassági (mûszaki) – biztosítás: az ernyõ forgalmija és a biztosítása
Zöldkártya nem kell, csak a környezetvédõknek
Külföldre Ippi-kártya

10. Mit tudsz a biztosításokról?
1995/XCVII törvény, 69 § alapján kell a kötelezõ felelõsségbiztosítás megkötni, ami a siklóernyõ esetében 50millió forintig terjed, másnak okozott kár esetében. A nyilvántartásba vétel alkalmával (17. § értelmében), a nyilvántartás mellett, a nyilvántartási díjban a biztosítás díjat is beszedik, minden légijármûre (tehát a biztosítás a ernyõnként van megkötve), ezzel egy évre biztosítva van Magyarországra. Ez kiterjeszthetõ külföldre is, az Ippi kártyával (nemzetközi pilóta jogosítást igazoló kártyával) +1500 EU, +3000 Világ 1millió Euroig.
39/2001. kormányrendelet a biztosítás mértékérõl
A felelõsségbiztosítás kötelezõ, a harmadik személynek okozott kár megtérítésére, a repülésben résztvevõ személyek nem bizonyulnak harmadik személynek.

Igazolómatrica igazolja: AA 001 azonosító jelû
TÍPUSMEGNEVEZÉS típusú
sikóernyõ/sárkányrepülõ
biztosítása 1 (vagy 2) ülésre érvényes
ÜZEMELTETÕ NEVE KLUBJA
Hatósági nyilvántartásba 2007-re bejelentette

11. Melyek a csörlõs repülés jogi tudnivalói?
Az átképzés célja: a hagyományos képzésben részt vett siklóernyõsökkel a csörléses indítási módot elsajátíttatni.
Feltételek: csörlõs átképzést csak csörlés szakoktató végezhet. A képzés feltételei feleljenek meg a siklóernyõk csörléses indítására és a csörléses alapfokú képzésre vonatkozó elõírásoknak.
A gyakorlati képzésbe bevonható az a legalább „Növendék II” képzési szintû siklóernyõs, aki a csörlés elméleti alapismereteibõl sikeres vizsgát tett.
A végrehajtás módja:
1. Start és emelkedési gyakorlatok (minimum 3 felszállás)
2. Különleges helyzetek gyakorlása, korrekciók, kötélszakadás imitálása (minimum 1 felszállás)
3. Csörlési vizsga (minimum 1 felszállásból)

„Csörlõzhetõ” jogosítást szerzett az, aki a feladatokat eredményesen végrehajtotta, és csörlés szakoktatója elõtt eredményes gyakorlati vizsgát tett, és repülési naplójának „Gyakorlati vizsgák” rovatába jogosítását képzést végzõ oktatója bejegyezte.

12. Ismertesd a segédmotoros repülés jogi feltételeit.

Csak 18 éves kortól lehet hivatalosan motorral repülni, a megfelelõ tanfolyam elvégzése után a megfelelõ felszereléssel.